• Blog

Forandringsinitiativer – et spørgsmål om kultur

Customer Agency har det sidste år været præget af udvikling, vækst og et gran af selverkendelse. For stopper vi op, og spørger os selv: Hvem er Customer Agency? Hvad er så svaret? Og hvem bestemmer, hvilket svar, der er rigtigt?

Det gør vi, selvfølgelig!

Præcis derfor kan vi nu prale af at være i gang med at fortælle hele verden, hvem vi er. Vi har altid gjort en dyd ud af at fortælle, hvordan vi engagerer os personligt i de samarbejder, vi indgår, men det er også vigtigt at fortælle om de overvejelser, vi har gjort os undervejs i virksomhedens kommunikative proces. Vi har nemlig kigget indad, og spurgt os selv: Hvem er vi, hvem vil vi gerne være og hvordan vil vi kommunikere det?

De seneste par måneder er der sket en masse nye ting i vores virksomhed. Først og fremmest har vi fået nyt logo (og I kan tro, at det er pænt!). Alle i virksomheden fik mulighed for at byde ind med forslag, der blev sendt til en logodesigner, som så kom med nogle bud på, hvordan udtrykket kunne tage sig ud. Vi diskuterede og blev til sidst enige om at vælge det logo, der talte mest til os og som afspejlede det udtryk, vi ønskede. Og vupti! Vores nye visuelle udtryk, med et hint af orange, var skabt!

Det er selvfølgelig en proces 

I kølvandet på det nye logo kom produktionen af vores nye hjemmeside og en gennemgribende redigering af alt det, der havde med det gamle logo at gøre. Og ved I hvad? Det endte med at være mere omfattende, end vi umiddelbart troede, og derfor er vi stadig i gang med løbende justeringer. Hjemmesiden derimod, den er good to go! De sidste par måneder har vi arbejdet med at udvikle hjemmesidens indhold og visuelle udtryk. Vi har hver især bidraget med bud på, hvordan hjemmesiden kunne se ud og hvilket indhold der ville være relevant at have med. Herefter satte vi os ned, talte tingene igennem og lagde en plan for processen. Den plan er nu eksekveret og hjemmesiden er (som du nok ved, siden du læser denne blog) blevet lanceret! Vi håber på, at vores nye hjemmeside vil give dig et indblik i vores verden og vores arbejde inden for Customer Experience Management-feltet.

Inden denne proces blev sat i værk og inden vi vidste, at vi ville komme til at tage nogle store skridt mod en ny visuel identitet, blev vi enige om at definere, hvem vi er og samtidig definere, hvem vi gerne ville være med denne nye visuelle identitet. Der blev svinget om sig med sætninger som: Vi er agile og proaktive, og vores virksomhed er dynamisk! Men det viste sig at være sætninger, som i praksis er svære at konkretisere, for ved vi egentlig, hvad vi mener, når vi siger, at vi er agile i vores tilgang?

I en verden som vores, fyldt med møder, projekter og handlingsplaner, må man naturligvis være i stand til at tilpasse sig og være fleksibel - så hvorfor kalder vi det så ikke bare dét?!

Måske fordi vi førhen har antaget, at størstedelen ’nok godt ved’, hvad vi mener, og fordi det har været en naturlig del af jargonen på kontoret at kaste om sig med akademiske begreber. Men at folk ’nok godt ved’, hvad vi taler om, er ikke godt nok. Derfor har vi besluttet at dreje på knapperne og skrue lidt ned for alle de fine ord for i sidste ende at fortælle, hvad vi laver, så de fleste kan forstå det! Det er blandt andet en af grundene til, at vi har oprettet denne blog, så I som læsere kan følge med i vores verden - helt som den er.

Hvor er vi nu? 

Som I forhåbentlig har kunne fornemme i dette indlæg, har vi haft visket tavlen ren. Vi har gjort os grundige overvejelser om, hvordan vi skal kommunikere og har i fællesskab kreeret en ny visuel identitet. Og det lyder måske lige til, men det har det ikke været. For hele denne proces har haft afsæt i, at vi samtidig har været nødt til at sætte ord på ikke kun vores eksisterende virksomhedskultur, men også vores mission og fremtidige vision.

Customer Agencys kulturelle fundament har tydeligt vist sig at være et fællesskab, hvor alle kan bidrage med indsigt på kryds og tværs. Vi har italesat vores tro på forskellighed, åbenhed og samarbejde, og derigennem defineret et solidt kulturelt fundament for vores virksomhed. Et fundament som i sidste ende danner rammen for vores mission om at gøre kundeoplevelser til en integreret del af virksomheders grundstamme, og vores vision om at blive Nordens foretrukne rådgivere inden for business to business sektoren.

Vi håber, at I har nydt dette lille indblik i vores initiativer mod forandring og selverkendelse. Er I interesseret i at vide mere om os og vores arbejde, kan I besøge vores hjemmeside www.customeragency.dk eller følge os på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/customeragency.

 

 

 

Din vej til mere kundeorientering

Lad os give vores bud på hvordan din organisation kan gøre gode kundeoplevelser til en central del af hverdagen, så kunderne mærker forskellen.